Domů / Bydlení / Jak se bránit vysokému vyúčtování za vodu

Jak se bránit vysokému vyúčtování za vodu

Každý z nás má určitě představu, kolik vody ve své domácnosti spotřebuje. Pokud obdržíme fakturu na neobvykle vysokou částku za spotřebu, kterou bychom reálně nemohli ani odebrat, je třeba takové vyúčtování reklamovat. Jako odběratelé máme právo na přezkoušení vodoměru a pokud se s dodavatelem vody nedohodneme, můžeme spor řešit mimosoudně u České obchodní inspekce (ČOI).

Přezkoušení je nezbytné k tomu, aby reklamace mohla být vůbec řešena. Odběratel nemusí vodoměr demontovat, ale má právo požadovat, aby se zkouška provedla přímo v odběrném místě.

Tento magazín poradí, jak na úspory na energiích.

Až několikanásobný nárůst spotřeby

Na ČOI se obracejí spotřebitelé reklamující zpravidla několikanásobnou spotřebu vody oproti předchozímu období. Často se stává, že dodavatel reklamaci zamítne na základě provedené metrologické zkoušky. Spotřebitel je pak povinen zaplatit nejen vyúčtovanou částku, ale navíc ještě náklady přezkoušení, ikdyž je přesvědčen, že tolik vody spotřebovat nemohl.

Příčina vyššího vyúčtování může být v chybném odečtu stavu na vodoměru, nebo v úniku vody v důsledku prasklého potrubí.

Odběratel by si tedy měl prověřit tyto dvě možnosti a je-li hodnota na vodoměru vyšší, než byla reálná spotřeba, může u dodavatele podat žádost o úřední přezkoušení správnosti vodoměru. Musí tak učinit písemně a dodavatel je povinen zajistit přezkoušení do 30 dnů od doručení žádosti.

Je také možné demontovat vodoměr, vyměnit jej za jiný a původní vodoměr odeslat k přezkoušení do autorizovaného metrologického střediska.

Kontrola vodoměru doma

Pro odběratele je jednodušší, aby přezkoušení bylo provedeno u něj doma na jeho náklady. Dodavatel by měl být u zkoušky přítomen. Toto právo garantuje odběrateli zákon, ovšem informace o této možnosti není příliš známa a dodavatelé ji v obchodních podmínkách často neuvádějí. Naproti tomu žádost o zkoušku s demontáží začleňují dodavatelé buď přímo do smlouvy, nebo obchodních podmínek. Náklady spojené se zkouškou hradí ten, kdo neuspěje.

Stávají se případy, že údaje o předchozí spotřebě chybí. Pak se bude při stanovení množství dodané vody vycházet ze spotřeby naměřené v následném období, případně ze směrných čísel spotřeby vody, nedohodne-li se dodavatel se spotřebitelem jinak.