Domů / Doporučujeme / Životní minimum v roce 2018

Životní minimum v roce 2018

Stručně řečeno je to částka, která je zapotřebí k zajištění základních životních potřeb. Nebo-li je to minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a dalších základních životních potřeb. Výše životního minima se liší podle počtu jedinců v dané domácnosti a jejich věkového složení. Nezahrnuje v sobě nároky na bydlení.

Částky životního minima 2018 za měsíc

 • pro jednotlivce 3.420 Kč
 • pro první osobu v domácnosti 3.140 Kč
 • pro druhou a další osobnost v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2.830 Kč
 • pro nezaopatřené děti ve věku:
 • do 6 let 1.740 Kč
 • 6-15 let 2.140 Kč
 • 15-26 let 2.450

Existenční minimum 2018

Je to částka vyjadřující hranici peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb na úrovni umožňující přežití. Jeho výše je 2.200 Kč. Existenční minimum se využívá zejména v případech, kdy se osoba dožaduje pomoci v hmotné nouzi, ovšem nijak jinak se nesnaží svou finanční situaci zlepšit. Tzn., že odmítá pracovní nabídky, nehledá si práci nebo dluží na alimentech.

Co znamená hmotná nouze

Nachází se v ní taková osoba nebo rodina, která nemá dostatečné příjmy a majetkové poměry na to, aby mohla uspokojovat základní životní potřeby na určití sociální úrovni. Předpokladem pro příspěvek je, že se člověk snaží svou finanční situaci zlepšit. Má nějakou výdělečnou činnost, nebo je veden jako žadatel o zaměstnání na Úřadu práce.

Životní minimum – jaké osoby se posuzují

Společně a dohromady posuzované osoby pro životní minimum jsou:

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti
 • manželé a registrovaní partneři
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami
 • jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.