Domů / Doporučujeme / Všestranný člověk JUDr. Pavel Smutný

Všestranný člověk JUDr. Pavel Smutný

JUDr. Pavel Smutný je spolumajitel renomované pražské advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný. Zastává ovšem názor, že advokát by se neměl věnovat pouze zastupování jednotlivce, ale musí vidět věci v širší perspektivě. Proto se věnuje také ochraně demokracie a společenské odpovědnosti, podporuje kulturní akce na území ČR.

Rozvoji kultury a filantropickým aktivitám věnuje spoustu času. K jeho dalším zájmům patří obchodní styky se státem Izrael, čemuž se věnuje jako prezident česko-izraelské obchodní komory.

Umění a literatura

Za své úsilí při podpoře kultury byl JUDr. Pavel Smutný jako zakladatel a prezident Bohemian Heritage Fund a uznávaný advokát, dne 15.11.2017 oceněn insignií rytíře francouzského Řádu umění a literatury. Toto prestižní ocenění mu předal osobně francouzský velvyslanec v ČR pan Roland Galharaque za účasti významných osobností českého politického a kulturního života. O vyznamenání se zasloužil svou trvalou podporou a šířením nejen francouzské kultury, zvláště v oblasti opery, ale také ochrany národního kulturního dědictví a památek podporou uměleckých projektů.

Národ bez symbolů je jako tvor bez kostry

Autorem tohoto výroku je rovněž Pavel Smutný. Tento významný pražský advokát se velmi zasazuje o rozvoj kulturní vzdělanosti národa. Prezentuje se nejen jako filantrop a mecenáš umění, ale také jako filozof. Jeho myšlenkou je, že skutečná velikost každého národa se poměřuje tím, které osobnosti si vybírá za vzory hodné následování. Je rovněž zastáncem udělování cen výjimečným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj a obranu hodnot, jako jsou odvaha, lidskost a spravedlnost. Tvrdí, že národ bez symbolů, idejí a hrdinů je jako beztvará hmota bez kostry, u níž není zřejmé, kde má hlavu a kterým směrem se vlastně pohybuje.

Smysl opravdových hodnot

Udílení cen Pavel Smutný navíc chápe jako příležitost k diskusi o hodnotách, od nichž odvozujeme naši identitu. Pokud chybí pozitivní symboly, vzory a ideje, nebo se k nim málo hlásíme, zaplevelují toto vakuum jiné symboly a ideje, které na skutečných hodnotách jen parazitují. Svědčí o tom svastiky na fasádách domů, nenávistné nápisy či dokonce šibenice na veřejných shromážděních.

Národ by měl být hrdý na společenské rituály, státní ceremoniály, tradice a opravdové hodnoty, které jsou jakýmsi etickým rodinným stříbrem.