Domů / Doporučujeme / Rizikové kácení stromů se vyplatí

Rizikové kácení stromů se vyplatí

Každé kácení stromu je svým způsobem nebezpečné. Proto je vždy na místě pečlivá příprava, vyklizení okolního prostoru, zajištění nepřítomnosti nepovolaných osob i domácích mazlíčků a především co možná nejpřesnější odhad dopadu káceného stromu.

To vše jsou ovšem situace, kdy je prostor skutečně dostatečný a nehrozí, že by pád stromu způsobil škodu na majetku. Ne vždy jsou takové podmínky zajištěny, neboť strom může růst v blízkosti obydlí nebo elektrického vedení. V takových případech je nutné zvolit zcela specifický postup, kterým je rizikové kácení stromů Prostějov. Je to metoda vyžadující odbornou zdatnost, dlouhodobé zkušenosti a především potřebnou techniku. To vše jsou předpoklady, kterými disponuje firma RD servis, která nabízí rizikové kácení stromů ve městech Olomouc, Prostějov, Litovel, Uničov, Šternberk a v jejich okolí. Po dohodě mohou pracovníci firmy se svou technikou zajet i do vzdálenějších míst ČR.

Průběh rizikového kácení

Tato specifická metoda se používá v místech, kde není možné provádět běžné směrové kácení stromů. Ať už jde o blízkost domu, zahradní stavby, elektrického či telefonního vedení, na svažitém terénu, tedy všude, kde není dostatek místa pro pád celého stromu. Strom se pak neřeže dole u země, ale postupuje se opačným způsobem, to znamená od koruny směrem dolů. V úvahu připadají dvě varianty, a to buď využití stromolezecké techniky, nebo výsuvné plošiny.

Pokud to místní podmínky dovolují, mohou se tyto dva způsoby i zkombinovat. V prvním případě se pracovníci firmy dostávají nahoru pomocí stoupacích želez a zajišťují se popruhem uvázaným kolem pasu a kolem kmene stromu. Nejprve se tedy dostanou do koruny, pak si vytáhnou motorovou řetězovou pilu pomocí lana a začnou s odřezáváním větví a částí kmene. Aby se zabránilo případným škodám, spouští se odřezené dřevo rovněž na laně. Pokud je možné přistavit výsuvnou plošinu do blízkosti stromu, postupuje se rovněž odshora, ale práce je mnohem jednodušší i bezpečnější.

Součástí služeb souvisejících s rizikovým, ale i klasickým směrovým kácením stromů, je také odvoz pořezaného dřeva, pokud jej majitel nechce využít pro vlastní potřeby.