Domů / Doporučujeme / Změny společenské smlouvy

Změny společenské smlouvy

Provádění změn ve společenské smlouvě nebo v zakladatelské listině není jednoduchou záležitostí. Obvykle bývají změny spojené se svoláním valné hromady, zajištěním notářského zápisu, podání změn do obchodního rejstříku včetně zajištění kolků.

Samotné formulování a realizace změn vyžaduje určitou administrativní zdatnost a znalost právních předpisů. Tato úskalí vám pomůže překlenout společnost Strong business, která se zabývá nejen prováděním změn ve společenských smlouvách a zakladatelských listinách, ale i změn ve veřejných a komanditních společnostech. Rovněž nabízí kompletní právní a poradenský servis týkající se této oblasti, stejně jako zakládání ready made společností, společností s ručením omezeným, poskytování sídel a adres nově zakládaným i etablovaným společnostem a další služby administrativně-právního či organizačního charakteru.

Změny a jejich provedení

Změny společenské smlouvy, resp. zakladatelské listiny se nejčastěji týkají sídla společnosti, jejího názvu, kapitálu, předmětu podnikání a způsobu jednání, převodu obchodního podílu, akcí nebo samotných společníků či jednatelů. Aby vše proběhlo v souladu s právními předpisy a stanovami vaší společnosti, aby změny neohrozily samotný chod a provoz a vy jste nemuseli svůj čas a energii plýtvat na náročné administrativní a organizační úkony, je ideální využít za přijatelné náklady služebu – změna společenské smlouvy.

Co obnáší změna společenské smlouvy

U některých změn se vyžaduje svolání valné hromady, případě zajištění notářského zápisu. Tyto úkony jsou součástí služeb společnosti Strong business, stejně jako vyhotovení příslušných dokumentů, zajištění kolků a předání žádosti o provedení změn v obchodním rejstříku.

Vedle provádění změn nabízí společnost také tvorbu společenských smluv či zakladatelských listin, včetně kompletního právního a poradenského servisu.