Domů / Podnikání / Kdo zaplatí škodu vzniklou při práci?

Kdo zaplatí škodu vzniklou při práci?

Najít novou práci je dnes snadnější, než kdykoliv předtím. Zaměstnavatelé se o šikovné dělníky doslova „rvou“, a tak se často stává, že škála slibovaných benefitů „Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají“ snadno zastíní základní povinnosti pracovníků. Mezi ty patří – nepoškodit, neztratit, nezničit a pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře.

Okamžik nepříjemné pravdy

Přestože jde o myšlenky, jež nikdo nezpochybňuje, v praxi se často stává, že se něco nepovede, pokazí a nastává okamžik nepříjemné pravdy, kdo zaplatí vzniklou škodu. Ať už se totiž stane nehoda přímo na pracovišti, nebo se jedná o svěřený firemní majetek, pokud vznikne škoda, je zaměstnanec povinen zaměstnavateli škodu nahradit. Řešením nepříjemností ve vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec je praktické pojištění odpovědnosti pro zaměstnance.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, kterou způsobil jako zaměstnanec svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovně-právním vztahu. Má široký rozsah pojistné ochrany, varianta standard se sjednává bez zkoumání druhu pracovní činnosti, má celosvětovou územní platnost a je tak vhodná pro služební cesty. Pojistka má nízkou výši spoluúčasti na škodě s možností volby.

Jakou lze žádat náhradu škody?

Pojištění kryje i případy ztrát svěřených věcí, jakými jsou ochranné pracovní pomůcky, firemní notebook, telefon, apod. Zaměstnavatel totiž může od zaměstnance požadovat náhradu škody až do výše 4,5 násobku průměrného výdělku zaměstnance, což je také zároveň maximální částka, na kterou má význam se pojistit. Více informací lze získat na https://ergo.cz. Doplňující informace najdete ve Všeobecných pojistných podmínkách k pojištění odpovědnosti zaměstnance.

ERGO pojišťovna působí na českém trhu více než 25 let a má velké zkušenosti, jak s řešením problémů odpovědnosti zaměstnanců, tak i občanů.