Domů / Doporučujeme / Jak se Rusňákova DRFG staví ke slunečním elektrárnám?

Jak se Rusňákova DRFG staví ke slunečním elektrárnám?

DRFG Davida Rusňáka pracuje na založení energetického fondu. Z toho důvodu je pro ni důležité kvalitní a dostatečně velké portfolio. Zpočátku bude připraveno k provozu pět fotovoltaických elektráren, jejichž hodnota se pohybuje kolem 1,9 miliardy korun. Ústřední osobou v energetické oblasti investiční skupiny DRFG je Pavel Svoreň.

Co se odehrálo v loňském a letošním roce v divizi energetiky?

DRFG se soustředila na dva velké cíle. Tím prvním bylo dokončení teplárny ve Šternberku. Druhým cílem bylo vytvoření dalšího investičního záměru v divizi energetiky. Oba tyto cíle byly úspěšně naplněny.

Teplárna ve Šternberku je plně připravena k provozu. DRFG je nyní schopné uspokojit poptávku po teple od smluvních stran. Aktuálně DRFG vlastní 100% podíl akcií v teplárně.

Jaké má DRFG Davida Rusňáka plány do budoucna?

Podle Pavla Svoreně je nyní hlavním úkolem stabilizovat výrobu elektrické energie. V jednání jsou i noví odběratelé a také optimalizace nákladů. Úspory může zajistit například nákup paliva, v němž vidí DRFG velký potenciál.

Investiční supina DRFG také dlouho diskutovala o založení energetického fondu, což se podařilo uskutečnit, jak jsme zmínili v úvodu. Solární elektrárny se staly hlavním předmětem této diskuze. Investiční skupina Davida Rusňáka považuje investici do solárních elektráren za stabilní a konzervativní. Nejedná se o žádné letadlo, právě naopak, celý systém nevykazuje žádné výkyvy.

Tyto zdroje navíc podporuje Evropská komise, která celé schéma považuje za standardní a v souladu s unijní legislativou. Navíc se zde nevyskytují žádné negativní stránky, které by ovlivňovaly výnosnost. Náklady jsou v podstatě nulové, zdrojem je sluneční svit.

Mezi další plány do budoucna patří koupě aktiv v oblasti energetiky. Konkrétně se jedná o elektřinu z obnovitelných zdrojů jako jsou větrné elektrárny. Dalšími jsou například regulované zdroje, které také slibují stabilní výnos z dluhopisů a minimální konkurenci.