Domů / Ostatní / Investiční skupina DRFG Davida Rusňáka podporuje mladé lidi, kteří opouštějí pěstouny a dětské domovy

Investiční skupina DRFG Davida Rusňáka podporuje mladé lidi, kteří opouštějí pěstouny a dětské domovy

DRFG, investiční skupina Davida Rusňáka sídlící v Brně, se kromě starostí o investice, dluhopisy a fondy snaží participovat na zlepšování kvality života v regionech. Nechce se chovat jako jedna z firem, které existují na principu letadla, ani jako firmy, které se nestarají se o nic více než o sebe samotné. Pro skupinu DRFG jsou oblasti, ve kterých je podnikatelsky činná, bez diskuzí velmi důležité.

 

Investice do fondů, dluhopisů a obecně prospěšných projektů

 

Z toho důvodu má DRFG také svou vlastní Nadaci. Ta finančně i jinak pomáhá společnosti yourchance, například s projektem „Začni správně“ či s projektem, který se zaobírá finanční gramotností ve školách. „Začni správně“ je projekt, jenž pomáhá nezletilým, kteří opouštějí dětský domov nebo pěstounskou péči, aby svůj nový život začali náležitě a úspěšně. Nezletilí se v rámci projektu učí nejrůznější věci, například se probírá dobré chování ve společnosti, které zahrnuje třeba správné používání příboru na formální večeři nebo vhodné oblékání pro jednotlivé příležitosti a podobně.

 

Z dětského domova do Grand Hotelu

 

Jak si přisvojit soubor pravidel slušného chování ve společnosti se mladí učili přímo v Grand Hotelu Bohemia, kde je večerem prováděl Jan Čenský a Lenka Bernardes. Účastníci přišli velmi vkusně a vybraně oblečeni, bylo zřejmé, že jim na večeru opravdu záleželo. Jedna účastnice – Alexandra Korbelová – dokonce přiznala, že si před slavnostním večerem vyzkoušela hned šest šatů, než vybrala ty pravé, a celková příprava jí zabrala několik dní. Stejná účastnice popisuje večer v Grand Hotelu jako jeden z největších životních zážitků, na který bude s radostí vzpomínat. A skutečně: večer, který probíhal za bohatého programu, jehož vyvrcholením byla čtyřchodová večeře, v okouzlujícím sále, se podobal skoro výjevu z pohádky. Slavnostní večer všechny účastníky ale prověřil v tom, co všechno je program v otázce etikety naučil.

Radost z večera měli i moderátoři, kteří jsou, slovy Jana Čenského, vždy potěšeni, když vidí mladé lidi učit se pravidla slušného chování ve společnosti. Název investiční skupiny DRFG se skládá z iniciál svého zakladatele Davida Rusňáka, zbylá dvě písmena označují spojení Family Group.