Domů / Ostatní / 4 způsoby, jak stát brání optimalizaci daní

4 způsoby, jak stát brání optimalizaci daní

Stát přichází optimalizací daní o peníze. Vymyslel tedy nové páky, jak firmy přinutit k větším daňovým odvodům. Přečtěte si o čtyřech z nich.

Stát se snaží zmocnit co největšího množství peněz, které firmy vydělají. Proto nedávno vymyslel nové finty, jak zabránit v účelové daňové optimalizaci. Přečtěte si o nich více.

Omezeni uznatelnosti výpůjčních výdajů

Optimalizace daní za pomoci výpůjčních výdajů je stále poměrně oblíbená praktika. Stát jí ale nedávno udělal přítrž. Tímto způsobem je stále možné výrazně optimalizovat daňovou povinnosti, ale jen do hranice 30 % zisku před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací. V řeči čísel jde o strop v podobě 80 milionů korun.

Zdanění při odchodu

Stát zdaní i hodnotu zisku z majetku, pokud je tento majetek přemístěn do zahraničí bez změny vlastnictví ve státě, z něhož byl přesunut. Tím se rozumí přesun přes hranici států, aniž by byl majetek přepsán nebo prodán jinému majiteli.

Ovládané zahraniční společnosti

Společnosti mají taktéž nově povinnost zahrnout do svého základu daně i pasivní příjmy či příjmy z umělých transakcí z jím ovládané zahraniční společnosti. Má to ale podmínku. Součet tohoto daňového zatížení musí být nižší než polovina daně, kterou by tato firma jinak platila.

Hybridní nesoulady

Optimalizace daní tímto způsobem sice není tak častá, ale někteří ji velice rádi používali. Hybridní nesoulad vzniká rozdílnou právní kvalifikací subjektů, finančních nástrojů nebo komerčních přítomností stálých provozoven. Tím dojde ke střetu různých soudních pravidel v rozdílných státech, čímž je možné získat daňové výhody – například dvojí snížení daní. Nově jsou tak stanovena pravidla, podle nichž je jasně určeno, v jakém státě má dojít ke zdanění příjmů.