Domů / Doporučujeme / K čemu slouží svěřenecké fondy?

K čemu slouží svěřenecké fondy?

Svěřenecké fondy se v Česku zatím příliš nevyužívají, přestože mají jinde ve světě dlouholetou tradici. Do českého právního řádu se tento institut dostal až vydáním nového občanského zákoníku. Jeho pověst spíše negativně ovlivnila medializovaná kausa svěřeneckého fondu Andreje Babiše. Stále jsou přetřásány pochybnosti a nejasnosti, než aby se zdůrazňoval prvotní, hlavní a užitečný význam, pro který jsou svěřenské fondy ve světě zakládány.

Účel svěřenských fondů

Především je třeba vyzdvihnout vysokou universalitu svěřeneckých fondů. V zahraničí jsou oblíbené díky výhodnosti uplatnění z daňového hlediska, při řešení dědických otázek, mohou sloužit při podpoře útulků pro opuštěná zvířata a pro spoustu dalších účelů. Hlavním účelem svěřenského fondu je ochrana majetku, který mohou být peníze na bankovním účtu, nemovitosti nebo nejrůznější movité věci. V českém prostředí se ovšem nad daňovou výhodností a poskytováním anonymity vznášejí do budoucna spíše otazníky.

Jak se svěřenecký fond zakládá

Zakladatel musí nejprve vybrat určitou část svého majetku, kterou chce do fondu vložit. Jak již bylo uvedeno, může tímto majetkem být cokoliv od nemovitostí, přes movité věci až po kapitál na bankovních účtech nebo obchodní podíly. Jakmile zakladatel část majetku vybere, musí zvolit způsob nakládání s ním a také určit správce, který bude dbát na správné nakládání s tímto majetkem. Jeho úkolem bude také snaha o rozmnožování tohoto majetku. Na konec musí zakladatel určit benefienta, což je osoba, která může jako jediná z daného majetku profitovat.

Kdo může být zakladatelem

Může to být jak fyzická, tak právnická osoba, která hodlá založení svěřenského fondu využít buď pro soukromé, nebo veřejně prospěšné účely. Svěřenské fondy se z právního pohledu podobají nadacím, které ovšem nenabízejí takovou variabilitu. Pro fyzické osoby může založení svěřenského fondu mít význam finančního zajištění vlastní osoby nebo i své rodiny. Fond může v takovém případě sloužit například k ochraně peněz či majetku před lehkovážným nakládáním některým členem rodiny, ale také například před exekucí. Firmy mohou svěřenský fond využívat k rozdělování majetku mezi společníky a zaměstnance v podobě zaměstnaneckých benefitů.