Domů / Doporučujeme / Dotace EU pomohou rozvinout vaši společnost

Dotace EU pomohou rozvinout vaši společnost

Povědomí o možnostech získání dotace EU se mezi společnostmi v České republice různí. Na jedné straně jsou firmy, které dotace pravidelně využívají a i díky tomu dobře prosperují, na straně druhé jsou firmy, které se k tomuto nástroji staví spíše zdrženlivě. Proč tomu tak je?

V aktuálním programovacím období 2014-2020 je pro Českou republiku v rámci dotací EU vyčleněno 23,9 miliard EUR, tedy více než 600 miliard korun. To jsou velmi atraktivní prostředky, a i když všechny rozhodně nejdou do podnikatelského prostředí, naprostá většina firem může finance získat.

Proč také nečerpáte?

Prostředky na rozvoj podnikání by dozajista uvítala každé společnost. U velkých podniků se dokonce příjem dotace EU či investiční pobídky stal již téměř pravidlem, bez kterého neprovádí zásadní rozhodnutí o vstupu na trh či modernizaci. Podpora je z jejich strany nejenom vítaná, ale také přímo žádaná.

Oproti tomu u malých a středních podniků je povědomí o možnostech získání dotace spíše menší. Vyznat se v jednotlivých dotačních programech, sledovat konkrétní výzvy a sestavovat žádosti je náročné a vyžaduje to mnoho času, který kolikrát v drobnějších podnicích chybí.

Druhou překážkou je pak jistá nechuť účastnit se administrativně náročného procesu, který se po zkušenostech z předchozích let může zdát značně neprůhledný a ovlivněný dotačními kauzami. Tento stav však již dávno patří minulosti.

Čerpejte dotace EU, dokud je to možné

S tím, jak je postupně dokončováno stále více dotačních projektů, si i malí a střední podnikatelé začínají uvědomovat, že když o dotace EU nepožádají oni, udělá to někdo jiný. Konkurence posilněná novými prostředky z Evropské unie může nabídnout lepší efektivitu procesů a v konečném důsledku i nižší cenu pro zákazníka.

Výše dotací EU pro Českou republiku se s každým programovacím obdobím snižuje, stejně jako se mění i oblasti, na které lze prostředky čerpat. Čím dříve se tak společnost začne dotacím věnovat, tím dříve získá prostředky na oblasti, které jsou pro ni atraktivní, a získá výhodu nad konkurencí.

Pokud i vy uvažujete o získání dotací EU či jiné formy podpory například z CzechInvestu či Norských fondů, obraťte se na specialisty ze společnosti MIDA Conusulting. Detailně analyzují vaše potřeby a pomohou vám získat prostředky na ty aktivity, které jsou pro vás klíčové.